Het Barrièremodel volgens SSMG

Verkopen is helpen besluiten

het barrièremodel-2

Het SSMG barrièremodel door Aschwin Schreiber.


Binnen de politicologie leert het barrièremodel dat onderdelen van het beleidsproces hindernissen zijn die genomen dienen te worden, voordat een overheid maatregelen neemt om het probleem op te lossen.

De eerste barrière is dat een probleem ook erkend moet worden als een politiek probleem. Een volgende barrière is dat er binnen het politieke besluitvormingsproces veel actoren aanwezig zijn. Het erkende probleem zal dus voldoende prioriteit toegekend dienen te worden, anders komt het niet eens op de agenda te staan. Maar ook bij de uitvoering kunnen barrières opgeworpen worden door diverse belanghebbenden. Het barrièremodel legt een nadruk op politieke conflicten. Ik ontdekte evenwel de waarde van het Barrièremodel in en de toepasbaarheid binnen andere systemen.

De hoofdstukken

Het eerste hoofdstuk behandelt De definities en voorwaarden, hun samenhang en de omgeving van het model. Het tweede hoofdstuk behandelt de toepassing. Het derde hoofdstuk behandelt de meetbaarheid van het model. Een korte impressie geef ik hieronder.

Hoofdstuk 1 Het Barrièremodel volgens SSMG: De begrippen

1.1          Definities en hun voorwaarden

Het barrièremodel van SSMG gaat uit van de gedachte dat een Proces bestaat uit stappen of te wel Fasen. Deze Fasen worden begrensd door Barrières.
De begrippen Barrière, Fase en Proces hebben binnen bepaalde contexten andere definitieomschrijvingen. Het is daarom zinvol om vooraf de begrippen Barrière, Procesfase en Proces te definiëren waarop het Barrieremodel van SSMG gebasseerd is.

Het begrip Proces volgens het Barrièremodel van SSMG

Een proces is een keten van activiteiten die, al dan niet, een vooropgesteld doel kent.  Het proces zelf heeft altijd een resultaat X.

Daarbij geldt dat:

 • De samengestelde activiteiten onvermijdelijk leidt tot een resultaat X-n
 • Elke afzonderlijke fase een eigen uitkomst A kent.
 • Uitkomst A de opvolgende fase in beweging zet.
 • Elke fase begrenst wordt door een barrière.

n=de mate van vervuiling binnen het proces. ( zie 1.5 )

Het begrip Barrière volgens  het Barrièremodel van SSMG
Barrières zorgen voor de afzonderlijkheid en tevens samenhang van de fasen en zijn daardoor onmisbaar binnen een proces. Elk proces heeft barrières anders is er geen sprake van een proces.

Barrières moeten daarom voldoen aan minimale eisen. Deze eisen zijn:

 • Barrières hebben een waarde. Deze waarde is de mate van weerstand (TH=Threshold) van 1 tot en met 10. (H 3.2)
 • Barrières kunnen niet bestaan als zij geen waarde hebben. Waarde TH=0
 • Barrières zorgen voor de samenhang van de afzonderlijke schakels.
 • Barrières stellen de voorwaarden waaraan de afzonderlijke acties moeten voldoen.

Het begrip Fase volgens  het Barrièremodel van SSMG
Fases zijn afzonderlijke acties of een samenstelling daarvan, die onderdeel zijn van een proces en hebben een eigen karakter. Fasen bestaan uitsluitend omdat zij indirect bijdragen aan het resultaat X van een proces. Zij zijn ingesloten door barrières.

Opmerking

Het is verleidelijk te denken dat de TH waarde de prioriteit van een fase binnen een proces bepaald. Binnen het Barrieremodel van SSMG ga ik ervan uit dat er geen hiërarchie van effect is. Dat wil zeggen dat elke fase even belangrijk is en dus dat het resultaat X alleen bereikt wordt indien alle fase op de juiste manier zijn afgesloten. De kern van het Barrieremodel heeft hiermee voor een belangrijk deel te maken. Dit zal verder op in het boek uitvoerig worden behandeld.

Daarom moet ook de fase voldoen aan minimale eisen.

 • Elke fase heeft altijd eigen kenmerken, die te onderscheiden zijn van de andere fasen.
 • Een fase levert een noodzakelijke bijdrage aan het resultaat van het totale proces.
 • De uitkomst van een fase kan nooit een doelstelling op zich zijn. Het proces  wordt volgens het SSMG-model immers als een geheel gezien.
 • De afzonderlijke activiteiten zijn zelf nooit voldoende zijn om het uiteindelijke resultaat te bereiken

 

 Voordelen SSMG Barrièremodel 
 
 • Het barrièremodel benadert niet alleen de fasen, maar de begrenzing van de fasen.
 • Het barrièremodel leert je het perspectief vanuit de verkoper, maar ook vanuit de inkoopkant.
 • Het barrièremodel geeft een goede verklaring waarom Best Value Procurement voordeel biedt.
 • Het barrièremodel geeft meer inzicht in de hindernissen die fasen scheidt. Wat is de oorsprong en wat is het nut van de begrenzing.
 • Het barrièremodel geeft inzicht in de belangrijkste verschillen met marketing automation, en schept nieuwe inzichten.
 • Het barrièremodel bekijkt totaal uitdagingen en totaal oplossingen.

 

 

 

Ontvang een gratis scan van uw bedrijfsprocessen

Like, share, retweet of e-mail de te verschijnen hardcover boek: Het SSMG-Barrieremodel en geniet van een gratis en vrijblijvende scan van uw bedrijfsprocessen gebaseerd op het SSMG-Barrieremodel.
Deel dit:
Het Barrièremodel volgens SSMG
5 (100%) 3 votes