Sales management

Laat uw organisatie ondersteunen door de expertise van SSMG. 

Uniek is de visie van Senga Trainingen and Consultancy. SSMG zag als een van de eersten dat marketing en sales één geheel is. Iets wat pas sinds de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen. Het waarom wil ik u graag onderstaand uitleggen.

Unique Buying Reason

Hoe gaan bedrijven om met de sneller opvolgende veranderingen binnen markthiërarchieën?

Het antwoord ligt eigenlijk verscholen in het feit dat we niet meer praten over USP
(oogpunt vanuit producent), maar over UBR, (Unique Buying Reasons). Er is een sterke verschuiving van focus door bedrijven. De traditionele passieve rol van de consument als afnemer tegenover de producent die producten en diensten dicteert, verandert. Dat is niet iets van de laatste jaren. Sterke sentimenten (WOII, globalisering, emancipatie, technologieën, vergrijzing, etc.) leidden naar meer individualisering. Hierdoor werd er een prikkel gegeven aan de marketing afdeling. Het bepalen van de Corporate Identity en het hierop ontwikkelen van de juiste communicatiestrategie, onderhield het product-dictaat.

Engelse wals of Rock&Roll? 

In antwoord hierop verenigden consumenten zich op basis van karakteristieken. Door aan te sluiten bij stromingen die uiting gaven aan hun wensen, was de consument beter in staat gevolg te geven aan zijn eigen waarden. Producenten reageerden hierop in hun marketing strategieën. Hiermee trachtte men productieprocessen te behouden. Het is deze dans  tussen producent en consument en de harmonieën van de marketeer, die niet meer van deze tijd zijn. De producent is allang niet meer leidend in deze dans. Soms is deze zelfs off key. De wereld kan door willekeurig welke kleine man makkelijker bereikt worden. Er is een levendige “sport” in reviews, social media, etc.

Marktdiffusie: een nieuw begrip, een oud gebeuren

Omdat de producent onder druk van een kleiner wordende grijpbare markt door steeds meer marktdiffusie het resultaat boven het proces stelt, hebben we te maken gehad met uitwassen van verkooporganisaties. Wat het sluitstuk had moeten zijn, werd of is vaak het speerpunt van de onderneming. De frustratie van de producenten uitte zich in hard-selling. Ik merkte op dat de wens om beter aan te sluiten er wel was bij producenten, maar niet de flexibiliteit. Hierin herkende ik de noodzaak aan ondersteuning in zowel de verkoop als de marketing.

Communicatie en Marketing

De intentie van SSMG is daarom ook om binnen alle facetten van zowel producent als consument een rol te spelen. Dat is de enige manier om in key te blijven als producent. Door het herinrichten van de markt-hiërarchie en het verdelen vanuit dit nieuwe perspectief van de rollen aan de vele spelers kan er Rock&Roll worden gecreëerd.

Windows 8 geeft de consument alle handvatten zelf applicaties te bouwen. Een voorbeeld hoe de nieuwe markt hiërarchie zijn uitwerking kent. De producent wordt in een meer faciliterende rol belangrijker dan in zijn meer traditionelere rol. Dit zal zich ook verder ontwikkelen. Zelfs in de FMCG zullen zich creatieve oplossingen aandienen. T-Shirts waarop je elke dag het patroon kunt wijzigen door eigen uploads. De verandering in consumer-behaviour en dus de positie van producent en consument is een uitdaging die bij de producent ligt.

Nieuw-Democratie

De stappen naar open economieën, de gevolgen daarvan, de overgang naar Nieuw-Democratie. Het herkennen van kantelpunten vergt een andere kijk. Een kijk vanuit een meta positie. Het is de expertise van SSMG om door te dringen tot de kern.  Hierdoor wordt een onafwendbaar gewenst resultaat bereikt.

We don’t seek, we find, is een toepasselijke slogan.
Als u het beter wilt doen, moet u het anders doen.

 

[single_testimonial id=”162″ theme=”dark_style” width=”100%” show_title=”1″ show_thumbs=”1″]

 

Sales management: samen de sleutel vinden naar succes?

Neem contact met ons op om nader kennis te maken

Deel dit:
Sales management
5 (100%) 1 vote